GriquatownAndersons.com
arrow arrow arrow arrow
SMUTS, Michiel
(1813-1868)
VAN AARDE, Adriana Martha
(1819-1853)
DE VRIES, Jan Christiaan
(1815-1879)
NIEHAUS, Maria Magdalena Philippina
(1819-1873)
SMUTS, Jacobus Abraham
(1845-1914)
DE VRIES, Catherina (Cato) Petronella
(1845-1901)
SMUTS, Jan Christian
(1870-1950)

 

Family Links

Spouses/Children:
KRIGE, Sybella Margaretha

SMUTS, Jan Christian 1

  • Born: May 24, 1870, Boplaas, Riebeek.Wes Cape Province 1
  • Marriage: KRIGE, Sybella Margaretha in 1897 1
  • Died: Sep 11, 1950, Doornkloof Irene, Transvaal aged 80 1
picture

bullet  Events:

1. Historical. 1 1. JAN CHRISTIAN
Hy is gebore op Boplaas. Riebeek-Wes. op 24 Mei 1870 en is oorlede op sy plaas Doornkloof. Irene. op 1 I September 1950.
Hierdie beroemdste Smuts en grootste Afrikaner van alle tye het horn op drie gebiede onderskei:
As akademikus: Reeds as student aan die universiteite van Stellenbosch en Cam-bridge het hy naam gemaak met sy ongeewenaarde prestasies; later het hy ver-dere roem verwerf as botanikus en filosoof. Gedurende sy lewe is hy as
akademikus vereer met die voorsitterskap van die British Association in sy eeufeesjaar. met 29 ere-doktorsgrade van universiteite dwarsoor die wereld, en met die Kanselierskap van die universiteite van Kaapstad. St Andrews (Skotland) en Cambridge (Engeland).
As soldaat : As Boere-generaal het hy veral roem verwerf met sy merkwaardige kommando-strooptog in die Kaapkolonie. 1901-02: as Luitenant-Generaal gedurende die Eerste Wereldoorlog het hy bevel gevoer oor die Britse Magte in Oos-Afrika. 1916-17: gedurende die Tweede Wereldoorlog was hy Opperbevelhebber van die Suid-Afrikaanse leer. In 1941 is hy vereer met die rang van Veldmaarskalk van die Britse Leer.
As politikus en staatsman : Hy was lid van die eerste Transvaalse Kabinet. l907-09: hoofargitek van die Unie van Suid-Afrika by die Nasionale Konvensie. 19OY-10: lid van die eerste Unie-Kabinet. 1910-19; Eerste Minister van Suid-Afrika. 1919-24. en weer 1939-4X: lid van die Britse Oorlogskabinet. 1917-18: raadgewer van die Geallieerdes sepolitieke en militere leiers tydens Wereldoorlog II; medestigter. saam met pres. Wilson. van die Volkebond. 1919: senior stigterslid van die . V.V.. 1945; en opsteller van die Aanhef tot die Handves van die nuwe vredesliggaam. Vir sy aandeel in die totstandkoming van die staat Israel in 1948 is 'n dorp in die skaduwee van die berg Karmel na horn vernoem.
Met sy dood in 1950 het die wereld hulde gebring aan die boerseun van Boplaas
I wat as intellektuele reus. staatsman en kampvegter vir Vrede en Vryheid systempel op die geskiedenis van die twintigste eeu afgedruk het. Winston Churchill het I vanhorn getuig: "ln ull the numerous fields in which he shone - warrior, statesman, philosopher, philanthropist -Jan Smuts commands in his majestic career the admiration of us all.
His friends'overpowering sense of impoverishment and irreparable loss is the measure ojthe gratitude with which we and the lovers of freedom and civilisation in every land salute his memory. "
Hy is in 1897 getroud met die jeugvriendin uit sy studentedae. Sybella
Margaretha Krige, gebore op Stellenbosch op 22 Desember 1870 en oorlede op Doornkloof op 25 Februarie 1954. Hierdie merkwaardige vrou en volmaakte lewensmaat het horn 53 jaar van onvergelyklike huwelikslewe besorg. Hulle het nege kinders gehad. van wie die eerste drie jonk oorlede is.

2. Historical. In 'Jan Christian SMUTS, by his son J.C.SMUTS' pub 1952, his son describes his ancestry as follows:
pp6.His christian names he inherited from his maternal grandfather Jan Christian de VRIES. Like his grandfather, he spelt Christian with one "a".
pp 7. Jacobus Abraham Smuts, my parternal grandfather, was a man of some prominance in these parts, for he was a member of the old Cape Legislature or supremem parliament of the province. he was the sixth generation of Smutses to be born in the Cape, he was almost pure Dutch extraction.
The first Smuts to settle in the Cape was Michiel Cornelis who came out from Zeeland in the service of the Dutch East India company in 1692.
My fathers mother was plump Catherina (Cato) Petronella de Vries, a sister of Bodewyn, the local padre. She was the seventh generation descendant of Jacob Cloete who arrived in 1652 with Van Riebeecks's entourage, and in old age was murdered on a farm by natives. In Ouma Cato's veins was about one-sixth French blood, which perhaps accounts for her mercurial & impressionable temperament. Boplaas was, in the 1870's, considered to be quite an attractive farm, lying high on the sloping ground above Kasteel . .
Regards Deirdré Snook (A member of South-Africa-L roots group)


picture

Jan married Sybella Margaretha KRIGE in 1897.1 (Sybella Margaretha KRIGE was born on Dec 22, 1870 in Stellenbosch South Africa 1 and died on Feb 25, 1954 in Doornkloof Irene, Transvaal 1.)


picture

Sources


1 P.J.SMUTS, Die Smuts-Familie Van Die Swartland.


Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This Web Site was Created May 20, 2015 with Legacy 8.0 from Millennia